روشویی

منظور از سنگ طبیعی چیست؟

/post-2

روشویی سنگی که از جنس سنگ طبیعی ساخته می‌شود، معمولا ساخته دست انسان است.