سنگ

انتخاب سنگ مناسب برای حمام و سرویس بهداشتی

/post-4

انتخاب سنگ برای مکان هایی نظیر حمام و سرویس بهداشتی یکی از اقدامات مهم و  ضروری در حوزه نازک کاری ساختمان است. میزان رطوبت در سرویس های بهداشتی و  حمام بالاست و سنگی که  برای این قسمت ها خریداری می شود باید جذب آب  پایینی داشته باشد.منظور از سنگ طبیعی چیست؟

/post-2

روشویی سنگی که از جنس سنگ طبیعی ساخته می‌شود، معمولا ساخته دست انسان است.